Зарплата і Управління Персоналом для України

Це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії. З метою ведення бухгалтерського обліку забезпечена спільна робота прикладного рішення "Зарплата і Управління Персоналом 8 для України" з програмою "Бухгалтерія 8 для України".

 


 


  МожливостіПланування потреб у персоналі
Забезпечення бізнесу кадрами
Управління компетенціями та атестація працівників
Управління навчанням персоналу
Управління фінансовою мотивацією персоналу
Ефективне планування зайнятості персоналу
Облік кадрів і аналіз кадрового складу
Трудові відносини, у тому числі кадрове діловодство
Розрахунок заробітної плати персоналу
Управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування
Числення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці
Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

 

Переваги


Працівники підприємства

У будь-який момент зможуть швидко отримують необхідні їм довідки, відомості про свою відпустку, дані персоніфікованого обліку у Пенсійному фонді і т. д.

Кадрова служба

Веде кадровий облік: облік стажу працівників, облік переміщення, як для внутрішніх потреб, так і для виконання законодавства України;Інструмент з планування відпусток працівників.

HR-менеджери і рекрутери

 Інструмент набору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, включаючи: формування тексту для конкретної посади, ведення листування з кандидатами по електронній пошті, планування співбесід, збором анкет від шукачів; Інструментарій управління компетенціями та проведення атестацій;
Інструментарій управління навчанням працівників.

Керівництво підприємства


Має повний контроль над подіями;
Визначає структуру підприємства і складових його організацій;
Аналізує кадровий склад;
 Приймає управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації;
Потужні аналітичні звіти надають користувачеві інформацію в довільних розрізах;
Інструмент розробки схем мотивації працівників та їх аналіз.