Управління виробничим підприємством для України

Комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Воно створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збереженої інформації, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників.

Можливості

 • Управління даними про вироби
 • Ціноутворення
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління запасами
 • Управління обладнанням
 • Управління продажами
 • Управління роздрібною торгівлею
 • Управління закупівлями
 • Замовлення постачальникам
 • Управління виробництвом
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Управління грошовими коштами
 • Бюджетування
 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Розрахунок зарплати
 • Управління персоналом
 • Регламентована звітність
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Отримання аналітичної інформації
 • Сервісні можливості

Переваги

 

Менеджери з продажу

Планують продажу за своїм клієнтам/товарним групам на підставі статистики продажів за попередні періоди;
Ведуть базу потенційних і реальних клієнтів, сегментують клієнтську базу за різними ознаками (за регіонами, XYZ і ABC-класифікації, за видами діяльності та інше);
Фіксують контакти та передпродажні переговори;
Обробляють замовлення покупців з усією супутньою інформацією (планові дати, оплати, відвантаження, умови поставки, ціни, знижки);
Погоджують виконання замовлень з відділом закупівель;
 Контролюють надходження товарів під замовлення покупців;
Аналізують оплати та стан взаєморозрахунків за своїм клієнтам;
Ініціюють відвантаження.

Керівник відділу продажів


Аналізує план/факт продажів і прибутковість продажів компанії в різних аналітичних розрізах (по підрозділам, відповідальним менеджерам, товарним групам, постачальникам тощо)
Аналізує контакти клієнтів
Аналізує клієнтську базу за різними ознаками (за регіонами, XYZ і ABC-класифікації, за видами діяльності та інше)
Аналізує стану замовлень і взаєморозрахунків
 Аналізує оборотність і прибутковість товарів, використовує аналітичні звіти для ведення пріоритетних товарів/товарних груп.

Відділ закупівель


Менеджери по закупівлях

Моніторять потреби відділу продажів в закуповуються товари (який необхідний товар і коли);
Ведуть і контролюють оборотність товарів;
Аналізують попит на товари: які позиції мають підвищений попит або навпаки є ходовими;
 Планують закупівлі (ранжуючи їх за товарними групами або постачальникам), для забезпечення не затовареності складу і, в теж час, забезпечувати потреби підприємства необхідними товарами точно в термін;
Автоматично формують замовлення: відбір для кожного виду товару постачальника, який надає найбільш вигідні умови щодо ціни, наявності та доставки;
Фіксують явки на витрачання грошових коштів.

Керівник відділу закупівель


Контролює менеджерів по закупівлях;
Моніторить поточні і підсумкові плани підрозділу щодо закупівель;
 Контролює і планує взаєморозрахунки з постачальниками, контролює виконання договірних зобов'язань за строками поставки, за кількістю поставлених, у межах договорів, товарів або матеріалів.

Складський відділ


Співробітники відділу складського

Інструмент для ведення карток складського обліку (прибуткові, видаткові, складські ордери).
Керівник відділу складського
Контролює рух по складу в оперативному торговому календарі;
Контролює фактичні руху по складу;
Аналізує розбіжності і визначає відповідальних, за кожним з розбіжностей;
 Контролює ключові показники роботи складу, такі як оборотність товарів.

Виробничий підрозділ

Фіксує витрачені для виробництва матеріали і вироблену готову продукцію з урахуванням зворотних відходів;
Контролює стан справ на виробництві: обсяг незавершеного виробництва, обсяг шлюбу, обсяг випущеної продукції за періодами.

Відділ бухгалтерії


Бухгалтер по банку


 Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-Банк» і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтер по основних засобах

Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС і т. д.;
 Кожна подія, що стосується ОС, відображається у відповідній друкованої формою, затвердженою українським законодавством;
Картки ОС формуються автоматично.

Бухгалтер по матеріалах

Не вводить документи по руху матеріалів. За дану функцію несуть відповідальність менеджери, комірники, працівники виробничого відділу. Бухгалтер контролює правильність заповнення документів, їх своєчасне надання, відповідність даних;
Має набір звітів, які полегшують процес контролю даних по руху матеріалів та інших запасів на підприємстві.

Бухгалтер по обліку виробництва

Засоби ведення обліку прямих і непрямих виробничих витрат. Автоматичний розподіл непрямих витрат по продукції і конкретно по номенклатурних групах продукції;
 Допомога в розрахунку собівартості продукції та надання звітів по собівартості виробленої продукції, таких як: бланки калькуляції продукції, таблиця розрахунків розподілу непрямих витрат. При цьому бухгалтер може не хвилюватися, що вироблена продукція, випущена в середині місяця за плановою собівартістю, вже продана. Система, при розподілі витрат і формуванні фактичної вартості продукції, знайде всі продані партії і прокорректирует собівартість реалізації. Таким чином, облік в системі буде абсолютно правильним. Ніяких додаткових дій з боку бухгалтера не потрібно.

Бухгалтер/розраховувач по ЗП

Робота расчетчика полегшується і зводиться до безпосереднього розрахунку заробітної плати за рахунок використання даних з підсистем кадрового обліку;
Якщо на підприємстві використовується додаткові види нарахувань, розраховувач самостійно створює формули для їх розрахунку, що створює незалежність від будь-яких програмістів. Співробітник самостійно управляє методами розрахунку заробітної плати, які прийняті на підприємстві;
 Розрахунок лікарняних, відпускних та інших видів розрахунків, пов'язаних з необхідністю обчислення середньої заробітної плати за великі періоди, автоматично розраховується системою. При цьому враховується і стаж працівників, відпрацьований на підприємстві, і статистика нарахувань, невиходів;
 Простий введення документів коригування, який допомагає сторнувати неправильні записи. Приміром, розраховувач помилився при нарахуванні заробітної плати і в наступному періоді виявив цей прорахунок. Він легко виправляє помилку, шляхом введення документа коригування. В результаті, система автоматично отсторнирует неправильні записи з вірними позначками про періодах помилки та її виправлення. Важливо, що вимоги законодавства при цьому будуть дотримані без великих витрат часу з боку расчетчика;
 Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма 1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці.

Головний бухгалтер

 Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності – бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток, звіти по єдиному податку, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом та надсилати в електронному вигляді в необхідні органи.

Для відділу бухгалтерії в цілому


 Відсутність необхідності введення первинних документів, оскільки: менеджери по закупівлях вводять в систему інформацію по парафіях товарів, менеджери з продажу – видаткові накладні, комірники – інформацію про рух товарів зі складів, виробничий відділ фіксує витрачені товари документами і податковими накладними, а випущену продукцію – документами і звітами виробництва за зміну. Бухгалтеру необхідно лише перевірити наявність і повноту документів, проконтролювати автоматичне заповнення рахунків, за якими формуються бухгалтерські проводки, та затвердити документ до формування бухгалтерських проводок, тобто провести з бухгалтерського та податкового обліку;
Зручні і прості форми для відображення первинних документів або для контролю цих документів;
Зручні форми стандартних звітів, для контролю проводок по рахунках, таким як оборотно-сальдова відомість, картка рахунку і т. д.;
 Відповідальний за ведення податкового обліку аналізує відхилення сум з податкового та бухгалтерського обліку. Завдяки тому, що в стандартних звітах (аналіз рахунка, оборотно-сальдова на рахунку та ін) відразу видно суму за конкретною витраті бухгалтерського обліку, суму по цій же витраті видно і по податковому обліку. Таким чином, контролювати розбіжності стає гранично просто.

Фінансовий відділ


Керівника відділу

 Інструмент спостереження і аналізу грошових коштів, які необхідні співробітникам. Керівник може затвердити, відхилити або відкласти будь-якого з платежів і проаналізувати поточну ситуацію платіжного календаря – чи вистачає грошей підприємству або намічається касовий розрив. Таким чином, з'являється можливість оптимально використовувати грошові кошти підприємства.

Кадрова служба

Повноцінний кадровий облік, як штатних працівників, так і сумісників, а також співробітників, працюючих за договорами цивільно-правового характеру;
Ведення штатного розкладу організації;
 Зберігання історії штатних розкладів, що дає доступ до додаткової інформації та можливість додаткового аналізу з попередньої діяльності;
Зберігання стандартної і додаткової кадрової інформації. Наприклад, облік даних по військовозобов'язаним і, в теж час, легко формуються друкарські форми для надання у військкомат;
Ведення додаткової детальної інформації по кожному з працівників. Наприклад, дані про розміри одягу співробітників для підготовки спеціалізованої форми;
 Табеля формуються автоматично, на підставі введених первинних документів, таких як кадрові документи, переміщення, невиходи, лікарняні листи і т. д.