Министерство доходов и сборов Украины

XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6

11 ОКТЯБРЯ 2013 года   ==================================================

Відсутня діяльність – звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску не подається
Якщо підприємство не провадить господарську діяльність, не має найманих працівників, відповідно не нараховує заробітну плату, то звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ним не подається. Тобто, звіт з прочерками подавати не потрібно.   
Відповідна норма визначена пп. 2.13 п. II. Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України  від 09 вересня 2013 року
№ 454 та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160.
 

07 ОКТЯБРЯ 2013 года   ==================================================

Как известно, начиная с 1 октября 2013 года, администрированием единого социального взноса (ЕСВ) занимается Министерство доходов и сборов. Эти полномочия перешли к налоговым органам от Пенсионного фонда после внесения соответствующих изменений в Закон о ЕСВ. С этой же даты вступили в силу несколько подзаконных документов, разработанных Миндоходов. Среди них – Порядок формирования и предоставленияотчета по ЕСВ (далее – Порядок).

В тот период времени, когда фунции по контролю за уплатой ЕСВ выполнял Пенсионный фонд, предприятия, у которых в штате числился один лишь директор, а другие наемные работники отсутствовали, и при этом не начислялась и не выплачивалась зарплата, могли не подавать в этот орган отчеты по единому социальному взносу. Достаточно было в начале года написать соответствующее заявление и передать его в территориальное управление ПФУ по месту регистрации предприятия.

Как же нужно поступать сейчас, когда уплату ЕСВ котролируют налоговики?

На днях в Единой базе налоговых знаний (ЕБНЗ) появился ответ Миндоходов на данный вопрос (подкатегория 301.06.01). В нем со ссылкой на п. 2.13 Порядка сказано, что в том случае, если юридические лица не используют труд наемных работников, отчет в органы доходов и сборов подавать не нужно.

Одновременно отмечается, что физлица-предприниматели должны предоставлять отчет (имеется в виду, по единому взносу, начисленному за себя), независимо от того, ведут они деятельность, или нет.

Также Миндоходов в своем ответе из ЕБНЗ напоминает, что предприниматели на упрощенной системе — пенсионеры по возрасту и инвалиды освобождены от уплаты ЕСВ за себя. При этом отчет таким лицам подавать не нужно (п. 3.3 Порядка).

 

30 СЕНТЯБРЯ  2013 года   ==================================================

Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску

30.09.2013

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску.

 

Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів  у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

;101 

; код за ЄДРПОУ 

; сплата єдиного внеску

;  

;  

;

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 

 

 

19 СЕНТЯБРЯ  2013 года   ==================================================

Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску

19.09.2013

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» 19 вересня було відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску.

Відкриті рахунки заблоковані, про введення їх в дію буде повідомлено додатково.

З остаточного вирішення усіх питань щодо рахунків, на які буде перераховуватися єдиний внесок, платникам слід звертатися до органу доходів і зборів за місцем взяття їх на облік як платників єдиного внеску.

Нагадаємо, що у вересні всі процедури щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників здійснює Пенсійний фонд, тому саме на його адресу потрібно надсилати звіти про суми нарахованого соцвнеску.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 

 


8 ИЮЛЯ 2013 года   ========================================================
Письмо от 26.06.2013 г. № 5790/6/99-99-19-04-01-10 

Налоговые накладные — без нового реквизита


Министерство доходов и сборов Украины в соответствии с письмом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики от 07.06.2013 г. № 04-30/10-618 рассмотрело обращение Европейской Бизнес Ассоциации от 14.05.2013 г. № 520/2013/21 относительно некоторых вопросов заполнения налоговой накладной и сообщает. 
Законом Украины от 05.07.2012 г. № 5083-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» внесены изменения в пункт 201.1 статьи 201 Налогового кодекса Украины (дополнив его новым подпунктом «ї»), в соответствии с которыми перечень обязательных реквизитов налоговой накладной дополнен новым обязательным реквизитом «номер и дата таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины». 
Вместе с тем пунктом 4 раздела II «Заключительные положения» указанного Закона поручено Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона обеспечить пересмотр и приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом. 
При этом Законом Украины от 20.11.2012 г. № 5503-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок некоторых налогов и сборов» подраздел 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины дополнен пунктом 30, которым временно, до 1 июля 2013 года, приостановлено действие подпункта «ї» пункта 201.1 статьи 201 Кодекса. 
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 201.1 статьи 201 Кодекса обязательные реквизиты в налоговой накладной указываются в отдельных строках
Таким образом, реквизиты «номер и дата таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины» подлежат указанию в налоговой накладной с момента вступления в силу изменений в форму налоговой накладной о ее дополнении соответствующими графами для отражения таких реквизитов. 
Одновременно сообщаем, что во исполнение Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010–2014 года «Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» и Плана мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» Министерством доходов и сборов Украины разработан и представлен в Кабинет Министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части совершенствования обложения налогом на добавленную стоимость». 
В связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков и их объединений в указанный законопроект включена норма об отмене подпункта «ї» пункта 201.1 статьи 201 Налогового кодекса Украины

 

 

Первый заместитель Министра С.ДЕРИВОЛКОВ

 

 

 

 21 ИЮНЯ 2013 года   ========================================================

Электронные отчеты и документы РРО. Штрафы отстрочили, но на сколько?

21 июня Закон об отсрочке наступления ответственности за непредставление электронной отчетности по РРО принят Верховной Радой

С 01.01.2013 г. вступило в силу требование об обязательном представлении отчетности по использованию РРО в налоговые органы в электронном виде. Причем норма Закона о РРО, предусматривающая штраф в размере 170 грн за неподачу электронной отчетности по РРО, должна была заработать с 1 июля 2013 года.

Первое полугодие 2013 г. можно было считать переходным периодом — обязательство по переходу на электронные РРО уже действовало, но штрафы за неисполнение этого требования субъектам хозяйствования еще не угрожали.

На практике во время тестового периода обнаружились некоторые сложности в исполнении новых требований Закона о РРО. Технические сбои, недостаточное количество РРО тех моделей, которые согласованы и утверждены Миндоходов к использованию, банальная нехватка денежных средств на переоборудование и отсутствие или низкая скорость доступа к Интернету у предпринимателей — не позволяют перейти на электронную отчетность в установленные сроки. 

Именно поэтому на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект «О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины» относительно отсрочки наступления ответственности за непредставление электронной отчетности» от 28.05.2013 г. №2087а-1.

21 июня на сайте ВРУ появилась информация о принятии этого законопроекта. Последний вариант текста законопроекта предусматривает перенос даты вступления в силу нормы о штрафах за непредставление электронной отчетности по РРО на год: с 1 июля 2013 на 1 июля 2014 года. Но решением Комитета ВРУ срок переноса даты начала применения санкций сократили до полугода. 

 

Если закон будет вовремя подписан Президентом и опубликован, штрафов за неподачу электронной отчетности по РРО можно будет не опасаться только до 1 января 2014 года. 

 

 

31 МАЯ 2013 года   ========================================================

 

Налоговые органы отказались от «налоговой нагрузки»

Письмо Миндоходов от 31.05.2013 г. №1678/А/99-99-19-01-01-14

«Налоговая отдача», «налоговая нагрузка» — как только налоговые органы не называли сумму налога (НДС или налога на прибыль), которую, по их мнению, должны уплачивать хозсубъекты с учетом данных представленных ими деклараций.

Скорее всего, никто бы и не обратил особого внимания на это, ведь данные термины не закреплены законодательно, а являются лишь определенной расчетной величиной, которая установлена налоговыми органами, если бы не проверки...

Напомним, что, во-первых, НКУ введено такое понятие, как «риск» — это вероятность недекларирования (неполного декларирования) налогоплательщиком налоговых обязательств, невыполнения налогоплательщиком иного законодательства, контроль за которым возложен на органы ГНС (пп. 14.1.221 ст. 14 НКУ).

Во-вторых, термин «риск», а точнее его определение, был использован налоговыми органами как определенный критерий для деления налогоплательщиков на группы для назначения и проведения документальных плановых проверок. 

С этой целью был принят приказ ГНАУ от 23.08.2011 г. №495, которым утверждены Методические рекомендации по составлению плана-графика проведения документальных плановых проверок субъектов хозяйствования.

Налогоплательщики были поделены на группы в соответствии со степенями риска — высокой, средней и незначительной. Для каждой группы риска была рассчитана по соответствующей формуле налоговая нагрузка, которая и должна была уплачиваться налогоплательщиками.

Теперь, как сообщает Миндоходов в письме №1678/А/99-99-19-01-01-14, Приказ №495 отменен. И на данный момент законодательные акты по вопросам налогообложения не содержат ни формулы расчета налоговой нагрузки, ни упоминания о «налоговой отдаче».

И, по-видимому, большинство налогоплательщиков с радостью готово поверить в улучшение ситуации... Однако хочется вспомнить панику, которая возникла среди налогоплательщиков в конце 2012 года. Речь идет о письме ГНСУ от 23.10.2012 г. №2016/0/141-12/С/20-2115, благодаря которому в актах камеральных проверок налогоплательщики увидели выводы налоговых органов по расчету суммы налога на прибыль (стр. 14) по формуле: строка 1 х 1% х 70% (см. «ДК» №45/2012).

Так что теперь налогоплательщикам остается лишь надеяться, что плановые документальные, камеральные и внеплановые документальные проверки будут проводиться налоговыми органами по правилам и в порядке, которые установлены НКУ. 

 

А не в соответствии с вымышленными формулами налоговой нагрузки.