Бухгалтерія 8 для України

«Бухгалтерія 8 для України» - це готове рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю , надання послуг, виробництво і т. д. Також, завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «Бухгалтерії 8» вести облік можуть і приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування.

Конфігурація розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі", можлива робота через Web -інтерфейс.

«Бухгалтерія для України» повністю відповідає всім законодавчим вимогам України по веденню бухгалтерського та податкового обліку.

Функціональні можливості «Бухгалтерія для України 2.0»

Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі
Ведення обліку для організацій, що використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок)
 Облік матеріально-виробничих запасів
Складський облік
Облік торгових операцій
Облік комісійної торгівлі
Облік операцій з тарою
Облік банківських і касових операцій
Облік розрахунків з контрагентами
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основного і допоміжного виробництва
Облік напівфабрикатів
Облік непрямих витрат
Облік ПДВ
 NEW! Спрощений і повний кадровий облік, розрахунок заробітної плати. Розширені можливості обліку робочого часу. Існує можливість введення декількох виробничих календарів, основного графіка роботи, використання спрощеного режиму обліку нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних. Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Віддзеркалення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду. Облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можна вести, як по кожному працівнику окремо, так і в цілому по всьому персоналу.
Податковий облік з податку на прибуток
Спрощена система оподаткування
Автоматизовані регламентні операції, що виконуються після закінчення місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші
Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін)
 Автоматизовані формування та здача регламентованої звітності за допомогою «Звіт»
Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».».